Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace (IČO 00845299)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 56 608 000 60 482 048 61 500 000 57 480 000
- z toho transfery 6 740 910 6 719 000 6 853 000 6 853 000
Náklady - hlavní činnost 56 605 000 60 477 048 61 500 000 57 480 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 3 000 5 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 195 000 1 258 185 1 280 000 1 280 000
Náklady - doplňková činnost 1 050 000 1 088 400 1 095 000 1 095 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 145 000 169 785 185 000 185 000
Celkem výnosy 57 803 000 61 740 233 62 780 000 58 760 000
Celkem náklady 57 655 000 61 565 448 62 595 000 58 575 000
Výsledek hospodaření celkem 148 000 174 785 185 000 185 000
Náklady na platy 29 270 734 33 694 200 × ×
Odpisy 2 971 442 3 279 113 × ×
frame-scrollup