Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace (IČO 00845299)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 60 413 500 65 512 358 59 795 000 59 934 400
- z toho transfery 7 035 000 6 906 000 6 975 060 7 044 800
Náklady - hlavní činnost 60 410 000 65 512 358 59 795 000 59 934 400
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 3 500 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 091 600 1 294 000 1 301 000 1 320 000
Náklady - doplňková činnost 944 000 1 131 328 1 155 000 1 168 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 147 600 162 672 146 000 152 000
Celkem výnosy 61 505 100 66 806 358 61 096 000 61 254 400
Celkem náklady 61 354 000 66 643 686 60 950 000 61 102 400
Výsledek hospodaření celkem 151 100 162 672 146 000 152 000
Náklady na platy 36 169 218 37 775 000 × ×
Odpisy 3 624 355 3 837 436 × ×
frame-scrollup