Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00845329)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 41 526 310 44 573 915 44 573 915 44 573 915
- z toho transfery 6 609 000 6 963 000 6 963 000 6 963 000
Náklady - hlavní činnost 41 446 310 44 573 915 44 573 915 44 573 915
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 80 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 418 000 490 755 490 755 490 755
Náklady - doplňková činnost 218 000 210 755 210 755 210 755
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 200 000 280 000 280 000 280 000
Celkem výnosy 41 944 310 45 064 670 45 064 670 45 064 670
Celkem náklady 41 664 310 44 784 670 44 784 670 44 784 670
Výsledek hospodaření celkem 280 000 280 000 280 000 280 000
Náklady na platy 23 255 538 25 292 000 × ×
Odpisy 1 000 264 1 372 599 × ×
frame-scrollup