Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00845329)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 34 903 273 36 647 263 36 647 263 36 647 263
- z toho transfery 6 512 300 6 507 000 6 507 000 6 507 000
Náklady - hlavní činnost 34 903 273 36 647 263 36 647 263 36 647 263
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 909 442 741 460 741 460 741 460
Náklady - doplňková činnost 629 442 461 460 461 460 461 460
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 280 000 280 000 280 000 280 000
Celkem výnosy 35 812 715 37 388 723 37 388 723 37 388 723
Celkem náklady 35 532 715 37 108 723 37 108 723 37 108 723
Výsledek hospodaření celkem 280 000 280 000 280 000 280 000
Náklady na platy 18 993 322 20 148 000 × ×
Odpisy 678 553 680 249 × ×
frame-scrollup