Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace (IČO 00846279)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 27 814 299 31 616 634 30 500 000 29 500 000
- z toho transfery 3 305 000 3 320 000 3 320 000 3 320 000
Náklady - hlavní činnost 27 814 299 31 616 634 30 500 000 29 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 48 000 51 000 55 000 56 000
Náklady - doplňková činnost 26 500 30 487 32 000 33 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 21 500 20 513 23 000 23 000
Celkem výnosy 27 862 299 31 667 634 30 555 000 29 556 000
Celkem náklady 27 840 799 31 647 121 30 532 000 29 533 000
Výsledek hospodaření celkem 21 500 20 513 23 000 23 000
Náklady na platy 16 174 835 17 493 020 × ×
Odpisy 2 017 369 1 115 284 × ×
frame-scrollup