Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace (IČO 00846279)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 27 661 305 71 586 683 71 092 000 70 090 000
- z toho transfery 3 320 000 9 512 000 9 512 000 9 512 000
Náklady - hlavní činnost 27 661 305 71 586 683 71 092 000 70 090 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 82 000 1 510 440 1 620 000 1 650 000
Náklady - doplňková činnost 32 000 1 375 252 1 450 000 1 480 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 50 000 135 188 170 000 170 000
Celkem výnosy 27 743 305 73 097 123 72 712 000 71 740 000
Celkem náklady 27 693 305 72 961 935 72 542 000 71 570 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 135 188 170 000 170 000
Náklady na platy 18 334 135 40 679 454 × ×
Odpisy 1 090 538 2 250 673 × ×
frame-scrollup