Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Sagapo, příspěvková organizace (IČO 00846350)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 71 210 280 74 242 363 74 984 787 75 734 635
- z toho transfery 14 799 400 12 100 200 12 385 200 12 385 200
Náklady - hlavní činnost 71 210 280 74 242 363 74 984 787 75 734 635
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 24 550 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 10 070 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 14 480 0 0 0
Celkem výnosy 71 234 830 74 242 363 74 984 787 75 734 635
Celkem náklady 71 220 350 74 242 363 74 984 787 75 734 635
Výsledek hospodaření celkem 14 480 0 0 0
Náklady na platy 39 986 450 43 582 500 × ×
Odpisy 2 147 000 2 138 884 × ×
frame-scrollup