Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Sagapo, příspěvková organizace (IČO 00846350)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 60 100 000 71 642 763 70 724 103 71 200 000
- z toho transfery 2 520 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000
Náklady - hlavní činnost 60 100 000 71 642 763 70 724 103 71 200 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 60 100 000 71 642 763 70 724 103 71 200 000
Celkem náklady 60 100 000 71 642 763 70 724 103 71 200 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 35 521 000 38 892 130 × ×
Odpisy 1 884 496 3 559 311 × ×
frame-scrollup