Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Harmonie, příspěvková organizace (IČO 00846384)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 62 884 000 66 619 000 67 285 000 76 493 000
- z toho transfery 3 620 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000
Náklady - hlavní činnost 62 884 000 66 619 000 67 285 000 76 493 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 62 884 000 66 619 000 67 285 000 76 493 000
Celkem náklady 62 884 000 66 619 000 67 285 000 76 493 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 38 581 521 41 001 906 × ×
Odpisy 2 627 285 2 667 663 × ×
frame-scrollup