Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Harmonie, příspěvková organizace (IČO 00846384)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 68 680 000 72 383 000 73 106 830 85 510 900
- z toho transfery 6 764 807 6 418 800 6 565 400 3 000 000
Náklady - hlavní činnost 68 680 000 72 383 000 73 106 830 85 510 900
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 68 680 000 72 383 000 73 106 830 85 510 900
Celkem náklady 68 680 000 72 383 000 73 106 830 85 510 900
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 41 779 247 45 406 367 × ×
Odpisy 2 647 400 2 707 047 × ×
frame-scrollup