Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace (IČO 00846881)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 26 635 342 30 584 053 30 584 053 30 584 053
- z toho transfery 3 697 200 3 683 000 3 683 000 3 683 000
Náklady - hlavní činnost 26 635 342 30 584 053 30 584 053 30 584 053
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 600 000 660 000 660 000 660 000
Náklady - doplňková činnost 550 000 610 000 610 000 610 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 50 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 27 235 342 31 244 053 31 244 053 31 244 053
Celkem náklady 27 185 342 31 194 053 31 194 053 31 194 053
Výsledek hospodaření celkem 50 000 50 000 50 000 50 000
Náklady na platy 16 576 255 18 556 000 × ×
Odpisy 1 097 000 1 096 000 × ×
frame-scrollup