Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace (IČO 00846881)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 30 752 840 31 848 685 30 996 000 30 996 000
- z toho transfery 4 157 700 3 689 000 3 689 000 3 689 000
Náklady - hlavní činnost 30 752 840 31 848 685 30 996 000 30 996 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 850 000 810 000 850 000 850 000
Náklady - doplňková činnost 790 000 750 000 790 000 790 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 60 000 60 000 60 000 60 000
Celkem výnosy 31 602 840 32 658 685 31 846 000 31 846 000
Celkem náklady 31 542 840 32 598 685 31 786 000 31 786 000
Výsledek hospodaření celkem 60 000 60 000 60 000 60 000
Náklady na platy 18 701 172 20 035 000 × ×
Odpisy 1 117 000 1 142 758 × ×
frame-scrollup