Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Náš svět, příspěvková organizace (IČO 00847046)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 103 500 000 111 772 800 115 306 700 116 459 700
- z toho transfery 17 884 400 18 100 000 18 340 000 18 340 000
Náklady - hlavní činnost 103 500 000 111 772 800 115 306 700 116 459 700
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 100 600 127 000 160 000 160 000
Náklady - doplňková činnost 36 800 86 600 98 000 98 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 63 800 40 400 62 000 62 000
Celkem výnosy 103 600 600 111 899 800 115 466 700 116 619 700
Celkem náklady 103 536 800 111 859 400 115 404 700 116 557 700
Výsledek hospodaření celkem 63 800 40 400 62 000 62 000
Náklady na platy 55 670 200 63 455 700 × ×
Odpisy 5 696 400 5 623 700 × ×
frame-scrollup