Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Náš svět, příspěvková organizace (IČO 00847046)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 95 377 063 94 888 919 95 837 000 96 795 000
- z toho transfery 10 900 000 13 300 000 13 300 000 13 300 000
Náklady - hlavní činnost 95 377 063 94 888 919 95 837 000 96 795 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 151 000 151 000 151 000 151 000
Náklady - doplňková činnost 98 180 96 200 96 200 96 200
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 52 820 54 800 54 800 54 800
Celkem výnosy 95 528 063 95 039 919 95 988 000 96 946 000
Celkem náklady 95 475 243 94 985 119 95 933 200 96 891 200
Výsledek hospodaření celkem 52 820 54 800 54 800 54 800
Náklady na platy 51 059 500 52 716 100 × ×
Odpisy 5 638 351 5 632 226 × ×
frame-scrollup