Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace (IČO 00847267)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 41 000 000 44 250 000 44 692 500 45 139 500
- z toho transfery 9 650 000 10 300 000 10 400 000 10 500 000
Náklady - hlavní činnost 41 000 000 44 250 000 44 692 500 45 139 500
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 41 000 000 44 250 000 44 692 500 45 139 500
Celkem náklady 41 000 000 44 250 000 44 692 500 45 139 500
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 24 252 372 26 362 400 × ×
Odpisy 1 163 150 1 150 068 × ×
frame-scrollup