Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace (IČO 00847267)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 41 586 250 42 687 668 43 100 000 43 500 000
- z toho transfery 11 050 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000
Náklady - hlavní činnost 41 586 250 42 687 668 43 100 000 43 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 41 586 250 42 687 668 43 100 000 43 500 000
Celkem náklady 41 586 250 42 687 668 43 100 000 43 500 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 24 434 964 24 775 600 × ×
Odpisy 1 182 008 1 184 558 × ×
frame-scrollup