Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Nový domov, příspěvková organizace (IČO 00847330)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 79 671 150 86 366 200 92 306 200 98 287 300
- z toho transfery 6 400 000 6 600 000 6 700 000 6 800 000
Náklady - hlavní činnost 79 671 150 86 366 200 92 306 200 98 287 300
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 79 671 150 86 366 200 92 306 200 98 287 300
Celkem náklady 79 671 150 86 366 200 92 306 200 98 287 300
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 41 432 500 47 412 470 × ×
Odpisy 3 305 635 3 049 520 × ×
frame-scrollup