Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Nový domov, příspěvková organizace (IČO 00847330)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 86 661 060 91 384 530 106 074 500 107 135 200
- z toho transfery 10 800 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000
Náklady - hlavní činnost 86 661 060 91 384 530 106 074 500 107 135 200
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 86 661 060 91 384 530 106 074 500 107 135 200
Celkem náklady 86 661 060 91 384 530 106 074 500 107 135 200
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 48 510 000 51 390 520 × ×
Odpisy 3 077 148 3 177 485 × ×
frame-scrollup