Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Březiny, příspěvková organizace (IČO 00847348)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 65 632 000 67 971 600 68 541 600 69 147 600
- z toho transfery 5 300 000 5 900 000 5 935 000 5 970 000
Náklady - hlavní činnost 65 661 000 68 000 600 68 570 600 69 176 600
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -29 000 -29 000 -29 000 -29 000
Výnosy - doplňková činnost 169 000 169 000 169 000 169 000
Náklady - doplňková činnost 140 000 140 000 140 000 140 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 29 000 29 000 29 000 29 000
Celkem výnosy 65 801 000 68 140 600 68 710 600 69 316 600
Celkem náklady 65 801 000 68 140 600 68 710 600 69 316 600
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 35 045 840 36 575 840 × ×
Odpisy 2 295 566 2 235 960 × ×
frame-scrollup