Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Březiny, příspěvková organizace (IČO 00847348)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 68 133 900 71 462 100 72 000 000 72 500 000
- z toho transfery 7 000 000 7 400 000 7 400 000 7 400 000
Náklady - hlavní činnost 68 163 400 71 489 300 72 000 000 72 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -29 500 -27 200 0 0
Výnosy - doplňková činnost 179 800 179 800 0 0
Náklady - doplňková činnost 150 300 152 600 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 29 500 27 200 0 0
Celkem výnosy 68 313 700 71 641 900 72 000 000 72 500 000
Celkem náklady 68 313 700 71 641 900 72 000 000 72 500 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 37 450 000 39 750 000 × ×
Odpisy 2 256 963 2 269 260 × ×
frame-scrollup