Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Jistoty, příspěvková organizace (IČO 00847372)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 49 759 560 51 698 000 52 200 000 52 700 000
- z toho transfery 9 946 870 9 900 000 10 000 000 10 000 000
Náklady - hlavní činnost 49 759 560 51 698 000 52 200 000 52 700 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 5 801 040 5 983 000 5 990 000 5 990 000
Náklady - doplňková činnost 5 704 900 5 911 132 5 920 000 5 920 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 96 140 71 868 70 000 70 000
Celkem výnosy 55 560 600 57 681 000 58 190 000 58 690 000
Celkem náklady 55 464 460 57 609 132 58 120 000 58 620 000
Výsledek hospodaření celkem 96 140 71 868 70 000 70 000
Náklady na platy 28 692 560 31 224 000 × ×
Odpisy 2 458 650 2 426 242 × ×
frame-scrollup