Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Jistoty, příspěvková organizace (IČO 00847372)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 45 363 860 48 038 300 48 500 000 48 980 000
- z toho transfery 6 850 000 6 500 000 6 565 000 6 630 000
Náklady - hlavní činnost 45 363 860 48 038 300 48 500 000 48 980 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 4 178 960 5 242 000 5 250 000 5 300 000
Náklady - doplňková činnost 4 028 780 5 207 120 5 208 000 5 260 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 150 180 34 880 42 000 40 000
Celkem výnosy 49 542 820 53 280 300 53 750 000 54 280 000
Celkem náklady 49 392 640 53 245 420 53 708 000 54 240 000
Výsledek hospodaření celkem 150 180 34 880 42 000 40 000
Náklady na platy 25 454 370 28 241 350 × ×
Odpisy 2 359 500 2 505 850 × ×
frame-scrollup