Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Benjamín, příspěvková organizace (IČO 00847461)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 67 720 000 74 670 000 75 410 000 76 164 000
- z toho transfery 9 000 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000
Náklady - hlavní činnost 67 720 000 74 670 000 75 410 000 76 164 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 67 720 000 74 670 000 75 410 000 76 164 000
Celkem náklady 67 720 000 74 670 000 75 410 000 76 164 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 39 875 000 44 169 000 × ×
Odpisy 2 071 092 2 165 000 × ×
frame-scrollup