Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Benjamín, příspěvková organizace (IČO 00847461)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 60 599 000 64 395 000 65 030 000 65 680 000
- z toho transfery 8 700 000 9 000 000 9 090 000 9 100 000
Náklady - hlavní činnost 60 599 000 64 395 000 65 030 000 65 680 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 60 599 000 64 395 000 65 030 000 65 680 000
Celkem náklady 60 599 000 64 395 000 65 030 000 65 680 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 35 679 000 38 212 000 × ×
Odpisy 2 023 757 2 120 000 × ×
frame-scrollup