Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace (IČO 00847925)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 25 000 000 50 000 0 0
- z toho transfery 20 453 147 50 000 0 0
Náklady - hlavní činnost 25 000 000 50 000 0 0
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 210 000 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 180 000 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 30 000 0 0 0
Celkem výnosy 25 210 000 50 000 0 0
Celkem náklady 25 180 000 50 000 0 0
Výsledek hospodaření celkem 30 000 0 0 0
Náklady na platy 9 838 228 37 313 × ×
Odpisy 373 044 0 × ×
frame-scrollup