Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace (IČO 00847925)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 17 724 000 16 514 000 16 514 000 16 514 000
- z toho transfery 4 201 000 2 893 000 2 893 000 2 893 000
Náklady - hlavní činnost 17 840 000 16 634 600 16 634 600 16 634 600
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -116 000 -120 600 -120 600 -120 600
Výnosy - doplňková činnost 390 000 355 000 355 000 355 000
Náklady - doplňková činnost 260 000 227 520 227 520 227 520
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 130 000 127 480 127 480 127 480
Celkem výnosy 18 114 000 16 869 000 16 869 000 16 869 000
Celkem náklady 18 100 000 16 862 120 16 862 120 16 862 120
Výsledek hospodaření celkem 14 000 6 880 6 880 6 880
Náklady na platy 8 150 000 7 600 000 × ×
Odpisy 377 000 373 104 × ×
frame-scrollup