Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00848077)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 59 917 000 63 418 340 58 500 000 57 000 000
- z toho transfery 11 801 500 11 814 000 11 820 000 11 820 000
Náklady - hlavní činnost 60 017 000 63 518 340 58 600 000 57 100 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
Výnosy - doplňková činnost 780 000 750 000 750 000 750 000
Náklady - doplňková činnost 680 000 650 000 650 000 650 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 60 697 000 64 168 340 59 250 000 57 750 000
Celkem náklady 60 697 000 64 168 340 59 250 000 57 750 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 31 159 082 31 752 082 × ×
Odpisy 4 688 791 4 552 340 × ×
frame-scrollup