Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00848077)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 52 090 000 59 527 605 58 815 000 56 370 000
- z toho transfery 11 296 300 11 703 000 11 603 000 11 603 000
Náklady - hlavní činnost 52 193 000 59 637 605 58 925 000 56 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -103 000 -110 000 -110 000 -130 000
Výnosy - doplňková činnost 1 300 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Náklady - doplňková činnost 1 050 000 1 020 000 1 020 000 1 020 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 250 000 230 000 230 000 230 000
Celkem výnosy 53 390 000 60 777 605 60 065 000 57 620 000
Celkem náklady 53 243 000 60 657 605 59 945 000 57 520 000
Výsledek hospodaření celkem 147 000 120 000 120 000 100 000
Náklady na platy 27 292 295 31 363 029 × ×
Odpisy 3 343 413 3 475 948 × ×
frame-scrollup