Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace (IČO 00849910)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 18 412 000 19 880 000 19 885 000 19 890 000
- z toho transfery 0 52 000 0 0
Náklady - hlavní činnost 18 312 000 19 880 000 19 885 000 19 890 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 100 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 50 000 50 000 52 000 54 000
Náklady - doplňková činnost 44 000 44 000 46 000 48 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 6 000 6 000 6 000 6 000
Celkem výnosy 18 462 000 19 930 000 19 937 000 19 944 000
Celkem náklady 18 356 000 19 924 000 19 931 000 19 938 000
Výsledek hospodaření celkem 106 000 6 000 6 000 6 000
Náklady na platy 12 216 000 13 450 000 × ×
Odpisy 61 574 66 241 × ×
frame-scrollup