Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace (IČO 00849910)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 21 340 000 23 410 901 22 661 000 22 500 000
- z toho transfery 142 000 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 21 340 000 23 410 901 22 661 000 22 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 50 000 69 000 75 000 80 000
Náklady - doplňková činnost 40 000 55 000 60 000 63 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 10 000 14 000 15 000 17 000
Celkem výnosy 21 390 000 23 479 901 22 736 000 22 580 000
Celkem náklady 21 380 000 23 465 901 22 721 000 22 563 000
Výsledek hospodaření celkem 10 000 14 000 15 000 17 000
Náklady na platy 13 983 000 15 442 000 × ×
Odpisy 67 095 75 983 × ×
frame-scrollup