Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace (IČO 00849936)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 13 543 961 12 538 656 12 538 656 12 535 956
- z toho transfery 754 000 821 000 821 000 821 000
Náklady - hlavní činnost 13 543 961 12 538 656 12 538 656 12 535 956
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 2 400 6 000 6 000 6 000
Náklady - doplňková činnost 2 400 4 000 4 000 4 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 2 000 2 000 2 000
Celkem výnosy 13 546 361 12 544 656 12 544 656 12 541 956
Celkem náklady 13 546 361 12 542 656 12 542 656 12 539 956
Výsledek hospodaření celkem 0 2 000 2 000 2 000
Náklady na platy 7 741 642 8 527 000 × ×
Odpisy 73 512 78 656 × ×
frame-scrollup