Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace (IČO 00849936)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 11 867 090 11 086 064 11 086 064 11 086 064
- z toho transfery 739 000 754 000 754 000 754 000
Náklady - hlavní činnost 11 867 090 11 086 064 11 086 064 11 086 064
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 32 500 6 000 6 000 6 000
Náklady - doplňková činnost 30 636 4 000 4 000 4 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 1 864 2 000 2 000 2 000
Celkem výnosy 11 899 590 11 092 064 11 092 064 11 092 064
Celkem náklady 11 897 726 11 090 064 11 090 064 11 090 064
Výsledek hospodaření celkem 1 864 2 000 2 000 2 000
Náklady na platy 7 981 858 7 494 000 × ×
Odpisy 66 136 61 966 × ×
frame-scrollup