Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace (IČO 00852481)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 8 340 000 8 996 328 9 000 000 9 000 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 8 340 000 8 996 328 9 000 000 9 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 8 340 000 8 996 328 9 000 000 9 000 000
Celkem náklady 8 340 000 8 996 328 9 000 000 9 000 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 5 204 993 5 864 000 × ×
Odpisy 17 832 17 544 × ×
frame-scrollup