Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace (IČO 00852481)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 9 857 000 9 943 328 10 000 000 10 000 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 9 857 000 9 943 328 10 000 000 10 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 857 000 9 943 328 10 000 000 10 000 000
Celkem náklady 9 857 000 9 943 328 10 000 000 10 000 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 5 997 251 6 567 000 × ×
Odpisy 17 544 17 544 × ×
frame-scrollup