Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace (IČO 00852619)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 25 760 000 29 296 201 28 800 000 29 200 000
- z toho transfery 4 492 000 4 614 000 4 725 000 4 850 000
Náklady - hlavní činnost 25 760 000 29 296 201 28 800 000 29 200 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 25 760 000 29 296 201 28 800 000 29 200 000
Celkem náklady 25 760 000 29 296 201 28 800 000 29 200 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 15 334 366 17 038 000 × ×
Odpisy 346 903 346 903 × ×
frame-scrollup