Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace (IČO 00852619)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 28 540 000 33 149 434 33 646 675 34 151 375
- z toho transfery 4 614 000 4 654 000 4 700 000 4 750 000
Náklady - hlavní činnost 28 540 000 33 149 434 33 646 675 34 151 375
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 28 540 000 33 149 434 33 646 675 34 151 375
Celkem náklady 28 540 000 33 149 434 33 646 675 34 151 375
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 17 581 813 19 300 000 × ×
Odpisy 346 903 323 287 × ×
frame-scrollup