Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace (IČO 00852732)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 16 748 421 18 287 000 18 500 000 18 685 000
- z toho transfery 4 257 000 4 478 000 4 530 000 4 575 000
Náklady - hlavní činnost 16 748 421 18 287 000 18 500 000 18 685 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 16 748 421 18 287 000 18 500 000 18 685 000
Celkem náklady 16 748 421 18 287 000 18 500 000 18 685 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 848 111 9 714 000 × ×
Odpisy 291 297 449 559 × ×
frame-scrollup