Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace (IČO 00852732)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 15 123 934 16 239 000 16 401 000 16 565 000
- z toho transfery 4 143 000 4 257 000 4 300 000 4 360 000
Náklady - hlavní činnost 15 123 934 16 239 000 16 401 000 16 565 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 123 934 16 239 000 16 401 000 16 565 000
Celkem náklady 15 123 934 16 239 000 16 401 000 16 565 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 704 775 8 606 000 × ×
Odpisy 288 806 287 115 × ×
frame-scrollup