Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace (IČO 03103820)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4788 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 10 273 000 16 847 000 17 317 000 17 491 000
- z toho transfery 10 273 000 16 847 000 17 317 000 17 491 000
Náklady - hlavní činnost 10 273 000 16 847 000 17 317 000 17 491 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 273 000 16 847 000 17 317 000 17 491 000
Celkem náklady 10 273 000 16 847 000 17 317 000 17 491 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 270 000 9 270 000 × ×
Odpisy 184 901 258 314 × ×
frame-scrollup