Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace (IČO 03103820)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7004 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 14 127 000 17 826 968 17 826 968 17 442 514
- z toho transfery 14 127 000 17 299 000 17 299 000 17 299 000
Náklady - hlavní činnost 14 127 000 17 826 968 17 826 968 17 442 514
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 14 127 000 17 826 968 17 826 968 17 442 514
Celkem náklady 14 127 000 17 826 968 17 826 968 17 442 514
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 630 000 10 740 000 × ×
Odpisy 254 455 336 500 × ×
frame-scrollup