Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace (IČO 06839517)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7002 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 6 950 000 6 950 000 6 950 000 6 950 000
- z toho transfery 6 950 000 6 950 000 6 950 000 6 950 000
Náklady - hlavní činnost 6 950 000 6 950 000 6 950 000 6 950 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 6 950 000 6 950 000 6 950 000 6 950 000
Celkem náklady 6 950 000 6 950 000 6 950 000 6 950 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 2 695 361 3 343 600 × ×
Odpisy 0 0 × ×
frame-scrollup