Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace (IČO 06839517)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4789 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 5 100 000 6 950 000 7 015 000 7 081 000
- z toho transfery 5 100 000 6 950 000 7 015 000 7 081 000
Náklady - hlavní činnost 5 100 000 6 950 000 7 015 000 7 081 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 5 100 000 6 950 000 7 015 000 7 081 000
Celkem náklady 5 100 000 6 950 000 7 015 000 7 081 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 1 368 000 2 796 000 × ×
Odpisy 0 0 × ×
frame-scrollup