Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace (IČO 07331533)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 1 230 000 4 139 000 4 200 000 4 200 000
- z toho transfery 1 100 000 2 489 000 2 277 000 2 277 000
Náklady - hlavní činnost 1 230 000 4 139 000 4 200 000 4 200 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 600 000 3 350 000 3 400 000 3 400 000
Náklady - doplňková činnost 447 000 3 188 000 3 250 000 3 250 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 153 000 162 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 1 830 000 7 489 000 7 600 000 7 600 000
Celkem náklady 1 677 000 7 327 000 7 450 000 7 450 000
Výsledek hospodaření celkem 153 000 162 000 150 000 150 000
Náklady na platy 685 000 3 250 000 × ×
Odpisy 124 678 489 969 × ×
frame-scrollup