Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace (IČO 07331533)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 5 500 000 5 262 000 5 300 000 5 300 000
- z toho transfery 2 938 757 2 362 000 2 400 000 2 400 000
Náklady - hlavní činnost 5 500 000 5 262 000 5 300 000 5 300 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 3 500 000 3 620 000 3 650 000 3 700 000
Náklady - doplňková činnost 3 500 000 3 620 000 3 650 000 3 700 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 000 000 8 882 000 8 950 000 9 000 000
Celkem náklady 9 000 000 8 882 000 8 950 000 9 000 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 4 050 000 4 060 000 × ×
Odpisy 582 651 606 276 × ×
frame-scrollup