Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 13643479)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 55 400 000 52 264 643 52 165 000 52 165 000
- z toho transfery 13 148 000 13 269 000 13 169 000 13 169 000
Náklady - hlavní činnost 55 400 000 52 264 643 52 165 000 52 165 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 2 250 000 2 104 000 2 104 000 2 104 000
Náklady - doplňková činnost 2 060 000 1 924 000 1 924 000 1 924 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 190 000 180 000 180 000 180 000
Celkem výnosy 57 650 000 54 368 643 54 269 000 54 269 000
Celkem náklady 57 460 000 54 188 643 54 089 000 54 089 000
Výsledek hospodaření celkem 190 000 180 000 180 000 180 000
Náklady na platy 28 365 561 25 776 000 × ×
Odpisy 4 134 310 4 642 790 × ×
frame-scrollup