Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 13643479)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 51 921 966 51 217 714 49 939 000 49 939 000
- z toho transfery 15 976 900 13 148 000 13 227 000 13 227 000
Náklady - hlavní činnost 51 921 966 51 217 714 49 939 000 49 939 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 500 000 1 487 000 1 550 000 1 550 000
Náklady - doplňková činnost 1 500 000 1 402 609 1 400 000 1 400 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 84 391 150 000 150 000
Celkem výnosy 53 421 966 52 704 714 51 489 000 51 489 000
Celkem náklady 53 421 966 52 620 323 51 339 000 51 339 000
Výsledek hospodaření celkem 0 84 391 150 000 150 000
Náklady na platy 26 782 885 24 925 854 × ×
Odpisy 3 469 188 4 958 374 × ×
frame-scrollup