Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace (IČO 13644254)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 80 738 615 84 569 472 83 484 472 83 532 472
- z toho transfery 14 315 300 13 291 000 13 291 000 13 291 000
Náklady - hlavní činnost 81 188 615 85 019 472 83 934 472 83 982 472
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -450 000 -450 000 -450 000 -450 000
Výnosy - doplňková činnost 3 126 833 2 952 854 2 952 854 2 952 854
Náklady - doplňková činnost 2 676 833 2 502 854 2 502 854 2 502 854
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 450 000 450 000 450 000 450 000
Celkem výnosy 83 865 448 87 522 326 86 437 326 86 485 326
Celkem náklady 83 865 448 87 522 326 86 437 326 86 485 326
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 44 744 948 46 725 467 × ×
Odpisy 2 416 956 2 726 850 × ×
frame-scrollup