Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace (IČO 13644254)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 69 407 240 76 678 757 76 209 557 76 278 807
- z toho transfery 12 421 100 13 349 000 13 349 000 13 349 000
Náklady - hlavní činnost 69 857 240 77 128 757 76 659 557 76 728 807
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -450 000 -450 000 -450 000 -450 000
Výnosy - doplňková činnost 3 118 763 3 122 633 3 122 633 3 122 633
Náklady - doplňková činnost 2 668 763 2 672 633 2 672 633 2 672 633
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 450 000 450 000 450 000 450 000
Celkem výnosy 72 526 003 79 801 390 79 332 190 79 401 440
Celkem náklady 72 526 003 79 801 390 79 332 190 79 401 440
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 37 972 327 42 121 381 × ×
Odpisy 1 983 702 2 553 558 × ×
frame-scrollup