Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace (IČO 13644271)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 37 463 000 41 707 336 41 148 000 41 311 900
- z toho transfery 7 732 000 7 799 000 7 799 000 7 799 000
Náklady - hlavní činnost 37 495 000 41 775 209 41 212 000 41 375 900
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -32 000 -67 873 -64 000 -64 000
Výnosy - doplňková činnost 430 000 386 800 386 800 386 800
Náklady - doplňková činnost 183 000 143 396 143 396 143 396
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 247 000 243 404 243 404 243 404
Celkem výnosy 37 893 000 42 094 136 41 534 800 41 698 700
Celkem náklady 37 678 000 41 918 605 41 355 396 41 519 296
Výsledek hospodaření celkem 215 000 175 531 179 404 179 404
Náklady na platy 21 328 228 23 976 596 × ×
Odpisy 1 228 029 1 193 887 × ×
frame-scrollup