Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace (IČO 13644271)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 44 884 770 48 733 270 48 787 870 48 787 870
- z toho transfery 7 942 000 7 916 000 7 916 000 7 916 000
Náklady - hlavní činnost 44 847 770 48 787 870 48 787 870 48 787 870
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 37 000 -54 600 0 0
Výnosy - doplňková činnost 386 000 368 000 368 000 368 000
Náklady - doplňková činnost 143 000 176 800 176 800 176 800
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 243 000 191 200 191 200 191 200
Celkem výnosy 45 270 770 49 101 270 49 155 870 49 155 870
Celkem náklady 44 990 770 48 964 670 48 964 670 48 964 670
Výsledek hospodaření celkem 280 000 136 600 191 200 191 200
Náklady na platy 24 810 876 28 079 000 × ×
Odpisy 1 200 632 1 167 270 × ×
frame-scrollup