Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace (IČO 13644289)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 45 947 525 47 547 130 43 274 095 41 995 500
- z toho transfery 7 462 000 7 351 000 7 461 265 7 573 184
Náklady - hlavní činnost 46 048 268 47 547 130 43 274 095 41 995 500
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -100 743 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 847 816 547 006 204 840 220 348
Náklady - doplňková činnost 447 073 247 006 54 840 60 598
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 400 743 300 000 150 000 159 750
Celkem výnosy 46 795 341 48 094 136 43 478 935 42 215 848
Celkem náklady 46 495 341 47 794 136 43 328 935 42 056 098
Výsledek hospodaření celkem 300 000 300 000 150 000 159 750
Náklady na platy 24 990 259 26 780 267 × ×
Odpisy 1 655 453 1 766 821 × ×
frame-scrollup