Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace (IČO 13644289)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 39 688 206 43 314 987 42 619 937 42 098 981
- z toho transfery 7 241 700 7 303 000 7 376 030 7 449 790
Náklady - hlavní činnost 39 789 650 43 412 556 42 718 482 42 198 512
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -101 444 -97 569 -98 545 -99 531
Výnosy - doplňková činnost 804 907 855 654 864 211 872 853
Náklady - doplňková činnost 403 463 458 085 465 666 473 322
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 401 444 397 569 398 545 399 531
Celkem výnosy 40 493 113 44 170 641 43 484 148 42 971 834
Celkem náklady 40 193 113 43 870 641 43 184 148 42 671 834
Výsledek hospodaření celkem 300 000 300 000 300 000 300 000
Náklady na platy 21 551 671 24 018 620 × ×
Odpisy 1 345 910 1 659 780 × ×
frame-scrollup