Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace (IČO 13644297)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 78 065 345 84 476 000 84 476 000 84 476 000
- z toho transfery 13 777 000 14 020 000 14 020 000 14 020 000
Náklady - hlavní činnost 78 065 345 84 476 000 84 476 000 84 476 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 3 740 000 3 740 000 3 760 000 3 760 000
Náklady - doplňková činnost 3 720 000 3 720 000 3 730 000 3 740 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 20 000 20 000 30 000 20 000
Celkem výnosy 81 805 345 88 216 000 88 236 000 88 236 000
Celkem náklady 81 785 345 88 196 000 88 206 000 88 216 000
Výsledek hospodaření celkem 20 000 20 000 30 000 20 000
Náklady na platy 46 234 619 51 295 000 × ×
Odpisy 1 710 829 1 761 641 × ×
frame-scrollup