Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace (IČO 13644297)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 73 237 079 75 011 000 75 100 000 75 300 000
- z toho transfery 15 006 000 13 777 000 13 777 000 13 777 000
Náklady - hlavní činnost 73 237 079 75 011 000 75 100 000 75 300 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 3 720 000 3 720 000 3 740 000 3 760 000
Náklady - doplňková činnost 3 700 000 3 702 059 3 720 000 3 730 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 20 000 17 941 20 000 30 000
Celkem výnosy 76 957 079 78 731 000 78 840 000 79 060 000
Celkem náklady 76 937 079 78 713 059 78 820 000 79 030 000
Výsledek hospodaření celkem 20 000 17 941 20 000 30 000
Náklady na platy 43 129 106 44 576 000 × ×
Odpisy 1 645 454 1 727 271 × ×
frame-scrollup