Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 13644301)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 78 975 792 78 069 695 72 751 896 71 801 356
- z toho transfery 16 576 000 11 765 000 11 765 000 11 765 000
Náklady - hlavní činnost 79 397 592 78 399 600 73 080 296 72 129 756
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -421 800 -329 905 -328 400 -328 400
Výnosy - doplňková činnost 6 697 150 6 886 600 6 855 500 6 855 500
Náklady - doplňková činnost 6 233 950 6 527 100 6 527 100 6 527 100
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 463 200 359 500 328 400 328 400
Celkem výnosy 85 672 942 84 956 295 79 607 396 78 656 856
Celkem náklady 85 631 542 84 926 700 79 607 396 78 656 856
Výsledek hospodaření celkem 41 400 29 595 0 0
Náklady na platy 42 018 900 43 804 000 × ×
Odpisy 3 747 367 3 970 098 × ×
frame-scrollup