Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 13644301)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 69 039 700 72 717 765 70 428 843 65 647 962
- z toho transfery 13 307 000 11 217 000 11 217 000 11 217 000
Náklady - hlavní činnost 69 255 655 72 940 365 70 669 543 65 888 662
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -215 955 -222 600 -240 700 -240 700
Výnosy - doplňková činnost 6 260 000 6 664 500 6 664 500 6 664 500
Náklady - doplňková činnost 6 012 868 6 423 800 6 423 800 6 423 800
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 247 132 240 700 240 700 240 700
Celkem výnosy 75 299 700 79 382 265 77 093 343 72 312 462
Celkem náklady 75 268 523 79 364 165 77 093 343 72 312 462
Výsledek hospodaření celkem 31 177 18 100 0 0
Náklady na platy 37 302 541 40 521 360 × ×
Odpisy 3 146 884 3 037 459 × ×
frame-scrollup