Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 13644319)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 116 960 000 119 485 498 119 190 000 119 210 000
- z toho transfery 18 053 300 13 165 000 13 165 000 13 165 000
Náklady - hlavní činnost 117 610 000 120 361 998 120 060 000 120 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -650 000 -876 500 -870 000 -790 000
Výnosy - doplňková činnost 2 851 000 3 050 000 3 100 000 3 150 000
Náklady - doplňková činnost 2 201 000 2 173 500 2 230 000 2 360 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 650 000 876 500 870 000 790 000
Celkem výnosy 119 811 000 122 535 498 122 290 000 122 360 000
Celkem náklady 119 811 000 122 535 498 122 290 000 122 360 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 68 725 506 74 904 760 × ×
Odpisy 3 206 628 3 310 132 × ×
frame-scrollup