Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 13644319)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 126 537 176 135 585 156 133 340 000 132 480 000
- z toho transfery 15 007 902 13 028 000 13 028 000 13 028 000
Náklady - hlavní činnost 127 183 656 136 372 620 134 079 000 133 172 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -646 480 -787 464 -739 000 -692 000
Výnosy - doplňková činnost 3 760 421 3 390 000 3 420 000 3 500 000
Náklady - doplňková činnost 3 113 941 2 602 536 2 681 000 2 808 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 646 480 787 464 739 000 692 000
Celkem výnosy 130 297 597 138 975 156 136 760 000 135 980 000
Celkem náklady 130 297 597 138 975 156 136 760 000 135 980 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 79 007 819 84 584 700 × ×
Odpisy 3 347 364 3 387 164 × ×
frame-scrollup