Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace (IČO 13644327)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 43 475 426 45 756 986 46 000 000 46 000 000
- z toho transfery 7 311 800 7 260 000 7 260 000 7 260 000
Náklady - hlavní činnost 43 475 426 45 756 986 46 000 000 46 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 355 000 1 610 000 1 600 000 1 600 000
Náklady - doplňková činnost 1 282 094 1 488 327 1 500 000 1 500 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 72 906 121 673 100 000 100 000
Celkem výnosy 44 830 426 47 366 986 47 600 000 47 600 000
Celkem náklady 44 757 520 47 245 313 47 500 000 47 500 000
Výsledek hospodaření celkem 72 906 121 673 100 000 100 000
Náklady na platy 25 199 016 27 162 147 × ×
Odpisy 1 224 787 1 012 313 × ×
frame-scrollup