Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace (IČO 13644327)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 50 094 100 54 626 294 54 650 000 54 650 000
- z toho transfery 7 454 600 7 630 000 7 540 000 7 540 000
Náklady - hlavní činnost 50 094 100 54 626 294 54 650 000 54 650 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 2 106 000 2 076 872 2 080 000 2 080 000
Náklady - doplňková činnost 1 814 000 1 878 367 1 900 000 1 900 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 292 000 198 505 180 000 180 000
Celkem výnosy 52 200 100 56 703 166 56 730 000 56 730 000
Celkem náklady 51 908 100 56 504 661 56 550 000 56 550 000
Výsledek hospodaření celkem 292 000 198 505 180 000 180 000
Náklady na platy 32 218 394 34 587 147 × ×
Odpisy 859 892 1 016 761 × ×
frame-scrollup