Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace (IČO 14450909)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 35 504 000 37 556 172 37 354 000 37 154 000
- z toho transfery 2 623 000 2 688 000 2 688 000 2 688 000
Náklady - hlavní činnost 35 674 000 37 556 172 37 354 000 37 154 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -170 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 326 000 158 000 158 000 158 000
Náklady - doplňková činnost 156 000 100 000 100 000 100 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 170 000 58 000 58 000 58 000
Celkem výnosy 35 830 000 37 714 172 37 512 000 37 312 000
Celkem náklady 35 830 000 37 656 172 37 454 000 37 254 000
Výsledek hospodaření celkem 0 58 000 58 000 58 000
Náklady na platy 21 607 631 23 379 191 × ×
Odpisy 395 661 375 660 × ×
frame-scrollup