Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace (IČO 14450909)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 30 218 984 33 076 860 32 680 000 32 680 000
- z toho transfery 2 548 000 2 623 000 2 623 000 2 623 000
Náklady - hlavní činnost 30 196 555 33 076 860 32 680 000 32 680 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 22 429 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 149 670 188 000 195 000 195 000
Náklady - doplňková činnost 101 000 127 100 130 000 130 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 48 670 60 900 65 000 65 000
Celkem výnosy 30 368 654 33 264 860 32 875 000 32 875 000
Celkem náklady 30 297 555 33 203 960 32 810 000 32 810 000
Výsledek hospodaření celkem 71 099 60 900 65 000 65 000
Náklady na platy 18 004 033 20 281 147 × ×
Odpisy 359 173 363 605 × ×
frame-scrollup