Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 14451093)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 69 347 360 70 232 793 70 250 000 70 300 000
- z toho transfery 12 836 600 12 448 000 12 448 000 12 448 000
Náklady - hlavní činnost 69 347 360 70 232 793 70 250 000 70 300 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 691 000 1 612 000 1 610 000 1 600 000
Náklady - doplňková činnost 1 641 000 1 558 440 1 560 000 1 550 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 50 000 53 560 50 000 50 000
Celkem výnosy 71 038 360 71 844 793 71 860 000 71 900 000
Celkem náklady 70 988 360 71 791 233 71 810 000 71 850 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 53 560 50 000 50 000
Náklady na platy 38 853 737 41 568 760 × ×
Odpisy 3 966 044 3 988 000 × ×
frame-scrollup