Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 14451093)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 55 643 561 57 196 194 57 187 000 57 187 000
- z toho transfery 12 493 500 12 052 000 12 052 000 12 052 000
Náklady - hlavní činnost 55 343 561 57 179 194 57 167 000 57 167 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 300 000 17 000 20 000 20 000
Výnosy - doplňková činnost 2 186 000 1 509 800 1 400 000 1 400 000
Náklady - doplňková činnost 2 486 000 1 427 923 1 320 000 1 320 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost -300 000 81 877 80 000 80 000
Celkem výnosy 57 829 561 58 705 994 58 587 000 58 587 000
Celkem náklady 57 829 561 58 607 117 58 487 000 58 487 000
Výsledek hospodaření celkem 0 98 877 100 000 100 000
Náklady na platy 31 346 527 31 874 929 × ×
Odpisy 4 897 561 4 816 905 × ×
frame-scrollup