Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace (IČO 18054455)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 37 022 243 39 444 500 39 111 000 39 310 000
- z toho transfery 7 215 250 8 028 000 8 020 000 8 219 000
Náklady - hlavní činnost 37 022 243 39 444 500 39 111 000 39 310 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 951 000 965 000 955 000 955 000
Náklady - doplňková činnost 911 000 915 000 905 000 905 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 40 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 37 973 243 40 409 500 40 066 000 40 265 000
Celkem náklady 37 933 243 40 359 500 40 016 000 40 215 000
Výsledek hospodaření celkem 40 000 50 000 50 000 50 000
Náklady na platy 19 924 953 20 698 147 × ×
Odpisy 1 223 500 2 104 500 × ×
frame-scrollup