Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace (IČO 18054455)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 45 778 900 45 486 333 45 371 000 45 470 000
- z toho transfery 9 266 500 7 971 000 8 068 000 8 167 000
Náklady - hlavní činnost 45 778 900 45 486 333 45 371 000 45 470 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 309 000 939 000 850 000 850 000
Náklady - doplňková činnost 1 109 000 888 940 800 000 800 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 200 000 50 060 50 000 50 000
Celkem výnosy 47 087 900 46 425 333 46 221 000 46 320 000
Celkem náklady 46 887 900 46 375 273 46 171 000 46 270 000
Výsledek hospodaření celkem 200 000 50 060 50 000 50 000
Náklady na platy 23 891 147 25 229 147 × ×
Odpisy 1 971 390 1 960 728 × ×
frame-scrollup