Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace (IČO 45234370)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 21 717 697 21 422 406 21 440 000 21 477 000
- z toho transfery 1 150 000 1 187 000 1 223 000 1 260 000
Náklady - hlavní činnost 21 717 697 21 422 406 21 440 000 21 477 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 717 697 21 422 406 21 440 000 21 477 000
Celkem náklady 21 717 697 21 422 406 21 440 000 21 477 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 523 448 14 648 175 × ×
Odpisy 43 932 47 406 × ×
frame-scrollup