Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace (IČO 45234370)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 24 876 961 24 015 320 24 015 320 24 015 320
- z toho transfery 1 187 000 1 252 000 1 252 000 1 252 000
Náklady - hlavní činnost 24 876 961 24 015 320 24 015 320 24 015 320
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 24 876 961 24 015 320 24 015 320 24 015 320
Celkem náklady 24 876 961 24 015 320 24 015 320 24 015 320
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 16 853 712 16 552 175 × ×
Odpisy 45 960 55 932 × ×
frame-scrollup