Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace (IČO 47658061)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 15 675 977 16 807 000 16 807 000 16 807 000
- z toho transfery 3 011 460 2 964 000 2 964 000 2 964 000
Náklady - hlavní činnost 15 675 977 16 807 000 16 807 000 16 807 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 675 977 16 807 000 16 807 000 16 807 000
Celkem náklady 15 675 977 16 807 000 16 807 000 16 807 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 873 111 9 724 000 × ×
Odpisy 227 929 236 216 × ×
frame-scrollup