Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace (IČO 47658061)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 13 844 679 15 208 000 15 208 000 15 208 000
- z toho transfery 2 809 000 2 919 000 2 919 000 2 919 000
Náklady - hlavní činnost 13 844 679 15 208 000 15 208 000 15 208 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 13 844 679 15 208 000 15 208 000 15 208 000
Celkem náklady 13 844 679 15 208 000 15 208 000 15 208 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 714 200 8 613 000 × ×
Odpisy 198 373 238 373 × ×
frame-scrollup