Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace (IČO 47811919)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 23 328 000 25 026 000 25 250 000 25 010 000
- z toho transfery 5 172 000 5 259 000 5 259 000 5 259 000
Náklady - hlavní činnost 23 392 000 25 106 000 25 330 000 25 080 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -64 000 -80 000 -80 000 -70 000
Výnosy - doplňková činnost 237 660 237 660 237 660 237 660
Náklady - doplňková činnost 2 828 2 947 3 100 3 100
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 234 832 234 713 234 560 234 560
Celkem výnosy 23 565 660 25 263 660 25 487 660 25 247 660
Celkem náklady 23 394 828 25 108 947 25 333 100 25 083 100
Výsledek hospodaření celkem 170 832 154 713 154 560 164 560
Náklady na platy 12 811 067 14 140 000 × ×
Odpisy 257 914 267 766 × ×
frame-scrollup