Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace (IČO 47811919)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 21 085 900 23 333 000 23 323 000 23 323 000
- z toho transfery 4 725 000 5 172 000 5 172 000 5 172 000
Náklady - hlavní činnost 21 164 900 23 370 000 23 402 000 23 402 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -79 000 -37 000 -79 000 -79 000
Výnosy - doplňková činnost 237 660 237 660 237 660 237 660
Náklady - doplňková činnost 2 707 2 773 2 850 2 900
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 234 953 234 887 234 810 234 760
Celkem výnosy 21 323 560 23 570 660 23 560 660 23 560 660
Celkem náklady 21 167 607 23 372 773 23 404 850 23 404 900
Výsledek hospodaření celkem 155 953 197 887 155 810 155 760
Náklady na platy 11 609 657 12 916 000 × ×
Odpisy 249 748 253 402 × ×
frame-scrollup