Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace (IČO 47811927)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 20 068 266 35 517 106 20 120 000 20 120 000
- z toho transfery 4 762 270 18 064 800 4 467 000 4 467 000
Náklady - hlavní činnost 20 068 266 35 517 106 20 120 000 20 120 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 20 068 266 35 517 106 20 120 000 20 120 000
Celkem náklady 20 068 266 35 517 106 20 120 000 20 120 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 154 004 12 269 000 × ×
Odpisy 393 479 382 808 × ×
frame-scrollup