Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace (IČO 47811927)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 17 787 182 20 370 806 18 640 000 18 640 000
- z toho transfery 4 750 000 4 410 000 4 300 000 4 300 000
Náklady - hlavní činnost 17 787 182 20 370 806 18 640 000 18 640 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 17 787 182 20 370 806 18 640 000 18 640 000
Celkem náklady 17 787 182 20 370 806 18 640 000 18 640 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 9 603 000 10 842 000 × ×
Odpisy 395 272 386 756 × ×
frame-scrollup