Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813075)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 28 512 000 29 906 268 29 260 000 29 260 000
- z toho transfery 4 323 300 4 423 000 4 423 000 4 423 000
Náklady - hlavní činnost 28 572 000 29 991 268 29 350 000 29 350 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -60 000 -85 000 -90 000 -90 000
Výnosy - doplňková činnost 1 091 000 1 140 000 1 200 000 1 200 000
Náklady - doplňková činnost 966 000 1 000 000 1 050 000 1 050 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 125 000 140 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 29 603 000 31 046 268 30 460 000 30 460 000
Celkem náklady 29 538 000 30 991 268 30 400 000 30 400 000
Výsledek hospodaření celkem 65 000 55 000 60 000 60 000
Náklady na platy 17 003 000 18 278 000 × ×
Odpisy 1 273 200 1 258 402 × ×
frame-scrollup