Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813075)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 24 844 322 26 257 488 25 679 000 25 700 000
- z toho transfery 4 245 800 4 347 000 4 347 000 4 347 000
Náklady - hlavní činnost 24 899 322 26 297 488 25 709 000 25 730 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -55 000 -40 000 -30 000 -30 000
Výnosy - doplňková činnost 1 335 000 1 103 000 1 000 000 1 000 000
Náklady - doplňková činnost 1 240 000 1 033 000 930 000 930 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 95 000 70 000 70 000 70 000
Celkem výnosy 26 179 322 27 360 488 26 679 000 26 700 000
Celkem náklady 26 139 322 27 330 488 26 639 000 26 660 000
Výsledek hospodaření celkem 40 000 30 000 40 000 40 000
Náklady na platy 14 742 000 15 703 000 × ×
Odpisy 1 228 446 1 261 470 × ×
frame-scrollup