Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813083)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 48 154 703 51 508 128 49 215 622 48 686 483
- z toho transfery 8 621 900 7 766 000 7 766 000 7 766 000
Náklady - hlavní činnost 48 154 703 51 498 128 49 205 622 48 676 483
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 10 000 10 000 10 000
Výnosy - doplňková činnost 505 405 461 568 450 000 450 000
Náklady - doplňková činnost 445 405 341 568 330 000 330 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 60 000 120 000 120 000 120 000
Celkem výnosy 48 660 108 51 969 696 49 665 622 49 136 483
Celkem náklady 48 600 108 51 839 696 49 535 622 49 006 483
Výsledek hospodaření celkem 60 000 130 000 130 000 130 000
Náklady na platy 27 093 683 29 166 054 × ×
Odpisy 673 895 1 348 776 × ×
frame-scrollup