Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813083)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 55 677 366 56 951 468 52 902 000 52 902 000
- z toho transfery 9 646 000 7 693 000 7 766 000 7 766 000
Náklady - hlavní činnost 55 677 366 56 951 468 52 902 000 52 902 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 421 107 453 000 460 000 460 000
Náklady - doplňková činnost 254 902 314 088 330 000 330 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 166 205 138 912 130 000 130 000
Celkem výnosy 56 098 473 57 404 468 53 362 000 53 362 000
Celkem náklady 55 932 268 57 265 556 53 232 000 53 232 000
Výsledek hospodaření celkem 166 205 138 912 130 000 130 000
Náklady na platy 31 197 221 34 500 715 × ×
Odpisy 1 291 861 1 630 586 × ×
frame-scrollup