Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace (IČO 47813091)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 21 744 349 26 177 000 22 677 000 22 677 000
- z toho transfery 3 180 000 2 903 000 2 903 000 2 903 000
Náklady - hlavní činnost 21 744 349 26 177 000 22 677 000 22 677 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 230 000 260 000 270 000 270 000
Náklady - doplňková činnost 130 000 160 000 170 000 170 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 21 974 349 26 437 000 22 947 000 22 947 000
Celkem náklady 21 874 349 26 337 000 22 847 000 22 847 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 13 473 655 14 764 000 × ×
Odpisy 321 148 287 556 × ×
frame-scrollup