Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace (IČO 47813091)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 18 588 542 21 252 027 20 601 000 20 601 000
- z toho transfery 2 784 960 2 880 000 2 880 000 2 880 000
Náklady - hlavní činnost 18 588 542 21 252 027 20 601 000 20 601 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 220 000 230 000 240 000 240 000
Náklady - doplňková činnost 120 000 130 000 140 000 140 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 18 808 542 21 482 027 20 841 000 20 841 000
Celkem náklady 18 708 542 21 382 027 20 741 000 20 741 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 11 471 649 13 118 500 × ×
Odpisy 314 835 321 220 × ×
frame-scrollup