Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813113)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 56 600 000 61 061 013 58 000 000 58 000 000
- z toho transfery 7 405 000 6 507 000 6 200 000 6 200 000
Náklady - hlavní činnost 56 600 000 61 061 013 58 000 000 58 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 230 000 1 190 000 1 190 000 1 190 000
Náklady - doplňková činnost 1 100 000 1 133 000 1 133 000 1 133 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 130 000 57 000 57 000 57 000
Celkem výnosy 57 830 000 62 251 013 59 190 000 59 190 000
Celkem náklady 57 700 000 62 194 013 59 133 000 59 133 000
Výsledek hospodaření celkem 130 000 57 000 57 000 57 000
Náklady na platy 32 659 000 34 630 100 × ×
Odpisy 633 690 749 485 × ×
frame-scrollup