Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813113)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 55 986 000 49 610 314 50 300 000 50 300 000
- z toho transfery 15 227 460 6 047 000 6 050 000 6 050 000
Náklady - hlavní činnost 55 986 000 49 610 314 50 300 000 50 300 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 168 600 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Náklady - doplňková činnost 980 000 1 011 400 1 000 000 1 000 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 188 600 188 600 200 000 200 000
Celkem výnosy 57 154 600 50 810 314 51 500 000 51 500 000
Celkem náklady 56 966 000 50 621 714 51 300 000 51 300 000
Výsledek hospodaření celkem 188 600 188 600 200 000 200 000
Náklady na platy 26 910 616 29 395 500 × ×
Odpisy 565 862 616 314 × ×
frame-scrollup