Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813121)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 37 661 339 42 523 700 40 980 700 38 645 000
- z toho transfery 3 865 000 3 991 000 3 840 688 3 702 000
Náklady - hlavní činnost 37 661 339 42 523 700 40 980 700 38 645 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 348 289 349 150 349 150 349 150
Náklady - doplňková činnost 201 665 190 436 190 436 190 436
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 146 624 158 714 158 714 158 714
Celkem výnosy 38 009 628 42 872 850 41 329 850 38 994 150
Celkem náklady 37 863 004 42 714 136 41 171 136 38 835 436
Výsledek hospodaření celkem 146 624 158 714 158 714 158 714
Náklady na platy 23 700 139 26 018 700 × ×
Odpisy 1 553 369 2 074 336 × ×
frame-scrollup