Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813121)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 38 069 107 35 437 000 30 239 000 29 818 000
- z toho transfery 9 543 200 3 725 000 4 086 785 4 041 961
Náklady - hlavní činnost 38 069 107 35 437 393 30 239 000 29 818 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -393 0 0
Výnosy - doplňková činnost 435 848 220 185 220 185 220 185
Náklady - doplňková činnost 290 848 141 650 141 650 141 650
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 145 000 78 535 78 535 78 535
Celkem výnosy 38 504 955 35 657 185 30 459 185 30 038 185
Celkem náklady 38 359 955 35 579 043 30 380 650 29 959 650
Výsledek hospodaření celkem 145 000 78 142 78 535 78 535
Náklady na platy 19 571 719 21 570 600 × ×
Odpisy 1 343 360 1 735 993 × ×
frame-scrollup