Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813130)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 63 037 508 68 906 051 67 585 125 66 729 380
- z toho transfery 10 208 378 10 015 000 10 015 000 10 215 300
Náklady - hlavní činnost 63 037 508 68 811 051 67 585 125 66 729 380
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 95 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 475 000 1 765 000 1 800 000 1 800 000
Náklady - doplňková činnost 1 320 000 1 666 218 1 700 000 1 700 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 155 000 98 782 100 000 100 000
Celkem výnosy 64 512 508 70 671 051 69 385 125 68 529 380
Celkem náklady 64 357 508 70 477 269 69 285 125 68 429 380
Výsledek hospodaření celkem 155 000 193 782 100 000 100 000
Náklady na platy 35 384 337 39 021 029 × ×
Odpisy 1 942 721 2 109 622 × ×
frame-scrollup