Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813130)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 73 485 013 77 840 625 76 569 469 77 718 011
- z toho transfery 10 526 400 10 542 915 10 700 130 10 860 632
Náklady - hlavní činnost 73 485 013 77 840 625 76 569 469 77 718 011
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 422 470 1 661 040 1 604 756 1 628 827
Náklady - doplňková činnost 1 222 176 1 461 040 1 404 756 1 428 827
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 200 294 200 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 74 907 483 79 501 665 78 174 225 79 346 838
Celkem náklady 74 707 189 79 301 665 77 974 225 79 146 838
Výsledek hospodaření celkem 200 294 200 000 200 000 200 000
Náklady na platy 42 004 326 44 742 133 × ×
Odpisy 2 217 630 2 478 833 × ×
frame-scrollup