Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813148)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 18 838 630 20 796 443 20 746 443 20 746 443
- z toho transfery 3 631 400 3 692 000 3 692 000 3 692 000
Náklady - hlavní činnost 18 838 630 20 796 443 20 746 443 20 746 443
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 330 000 292 000 290 000 290 000
Náklady - doplňková činnost 187 000 183 232 200 000 200 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 143 000 108 768 90 000 90 000
Celkem výnosy 19 168 630 21 088 443 21 036 443 21 036 443
Celkem náklady 19 025 630 20 979 675 20 946 443 20 946 443
Výsledek hospodaření celkem 143 000 108 768 90 000 90 000
Náklady na platy 11 197 606 12 606 007 × ×
Odpisy 528 184 523 306 × ×
frame-scrollup