Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813148)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 22 901 607 23 531 961 22 447 000 22 447 000
- z toho transfery 3 854 000 3 817 000 3 817 000 3 817 000
Náklady - hlavní činnost 22 901 607 23 531 961 22 447 000 22 447 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 310 000 300 000 300 000 300 000
Náklady - doplňková činnost 176 000 180 000 180 000 180 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 134 000 120 000 120 000 120 000
Celkem výnosy 23 211 607 23 831 961 22 747 000 22 747 000
Celkem náklady 23 077 607 23 711 961 22 627 000 22 627 000
Výsledek hospodaření celkem 134 000 120 000 120 000 120 000
Náklady na platy 13 405 683 14 349 293 × ×
Odpisy 580 856 610 439 × ×
frame-scrollup