Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace (IČO 47813172)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 18 707 064 20 230 429 20 230 429 20 230 429
- z toho transfery 1 791 000 1 670 000 1 686 700 1 703 567
Náklady - hlavní činnost 18 707 064 20 230 429 20 230 429 20 230 429
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 738 181 755 000 755 000 755 000
Náklady - doplňková činnost 608 791 602 000 602 000 602 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 129 390 153 000 153 000 153 000
Celkem výnosy 19 445 245 20 985 429 20 985 429 20 985 429
Celkem náklady 19 315 855 20 832 429 20 832 429 20 832 429
Výsledek hospodaření celkem 129 390 153 000 153 000 153 000
Náklady na platy 12 329 637 13 368 000 × ×
Odpisy 159 076 159 076 × ×
frame-scrollup