Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace (IČO 47813172)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 15 773 810 16 542 992 16 352 992 16 352 992
- z toho transfery 1 598 000 1 641 000 1 641 000 1 641 000
Náklady - hlavní činnost 15 773 810 16 542 992 16 352 992 16 352 992
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 718 566 755 000 755 000 755 000
Náklady - doplňková činnost 548 084 580 084 580 084 580 084
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 170 482 174 916 174 916 174 916
Celkem výnosy 16 492 376 17 297 992 17 107 992 17 107 992
Celkem náklady 16 321 894 17 123 076 16 933 076 16 933 076
Výsledek hospodaření celkem 170 482 174 916 174 916 174 916
Náklady na platy 9 920 427 10 785 000 × ×
Odpisy 159 824 159 076 × ×
frame-scrollup