Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace (IČO 47813199)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 8 387 366 8 706 800 8 666 800 8 677 800
- z toho transfery 1 275 000 1 067 000 1 077 000 1 088 000
Náklady - hlavní činnost 8 387 366 8 706 800 8 666 800 8 677 800
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 7 750 12 800 12 800 12 800
Náklady - doplňková činnost 7 450 11 800 11 800 11 800
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 300 1 000 1 000 1 000
Celkem výnosy 8 395 116 8 719 600 8 679 600 8 690 600
Celkem náklady 8 394 816 8 718 600 8 678 600 8 689 600
Výsledek hospodaření celkem 300 1 000 1 000 1 000
Náklady na platy 5 092 441 5 344 000 × ×
Odpisy 166 905 166 905 × ×
frame-scrollup