Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace (IČO 47813199)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 7 427 830 7 363 000 7 268 000 7 273 000
- z toho transfery 1 662 000 1 061 000 1 067 000 1 072 000
Náklady - hlavní činnost 7 427 830 7 363 000 7 268 000 7 273 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 800 5 250 5 500 5 500
Náklady - doplňková činnost 1 800 5 250 5 500 5 500
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 7 429 630 7 368 250 7 273 500 7 278 500
Celkem náklady 7 429 630 7 368 250 7 273 500 7 278 500
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 4 591 895 4 463 000 × ×
Odpisy 155 303 162 852 × ×
frame-scrollup