Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace (IČO 47813211)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 34 101 793 36 190 082 36 133 366 36 133 366
- z toho transfery 1 719 000 1 760 000 1 760 000 1 760 000
Náklady - hlavní činnost 34 101 793 36 190 082 36 133 366 36 133 366
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 85 000 82 000 82 000 82 000
Náklady - doplňková činnost 6 000 6 000 6 000 6 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 79 000 76 000 76 000 76 000
Celkem výnosy 34 186 793 36 272 082 36 215 366 36 215 366
Celkem náklady 34 107 793 36 196 082 36 139 366 36 139 366
Výsledek hospodaření celkem 79 000 76 000 76 000 76 000
Náklady na platy 23 195 525 25 113 000 × ×
Odpisy 184 452 188 484 × ×
frame-scrollup