Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace (IČO 47813211)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 29 880 876 33 560 366 32 507 366 32 507 366
- z toho transfery 1 641 000 1 684 000 1 684 000 1 684 000
Náklady - hlavní činnost 29 880 876 33 560 366 32 507 366 32 507 366
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 76 517 71 000 71 000 71 000
Náklady - doplňková činnost 7 500 8 000 8 000 8 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 69 017 63 000 63 000 63 000
Celkem výnosy 29 957 393 33 631 366 32 578 366 32 578 366
Celkem náklady 29 888 376 33 568 366 32 515 366 32 515 366
Výsledek hospodaření celkem 69 017 63 000 63 000 63 000
Náklady na platy 20 312 742 22 550 500 × ×
Odpisy 180 684 180 684 × ×
frame-scrollup