Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace (IČO 47813369)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 9 350 000 10 076 496 10 161 000 10 161 000
- z toho transfery 1 279 000 1 307 000 1 307 000 1 307 000
Náklady - hlavní činnost 9 350 000 10 076 496 10 161 000 10 161 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 3 500 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000
Náklady - doplňková činnost 3 370 524 3 565 965 3 600 000 3 600 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 129 476 134 035 100 000 100 000
Celkem výnosy 12 850 000 13 776 496 13 861 000 13 861 000
Celkem náklady 12 720 524 13 642 461 13 761 000 13 761 000
Výsledek hospodaření celkem 129 476 134 035 100 000 100 000
Náklady na platy 4 112 728 4 388 000 × ×
Odpisy 212 391 213 605 × ×
frame-scrollup