Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace (IČO 47813466)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 15 855 517 16 959 000 16 959 000 16 959 000
- z toho transfery 3 191 000 3 170 000 3 170 000 3 170 000
Náklady - hlavní činnost 15 855 517 16 959 000 16 959 000 16 959 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 855 517 16 959 000 16 959 000 16 959 000
Celkem náklady 15 855 517 16 959 000 16 959 000 16 959 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 903 111 9 739 000 × ×
Odpisy 461 988 400 068 × ×
frame-scrollup