Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace (IČO 47813466)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 14 255 000 15 485 000 15 485 000 15 485 000
- z toho transfery 3 105 000 3 191 000 3 191 000 3 191 000
Náklady - hlavní činnost 14 255 000 15 485 000 15 485 000 15 485 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 14 255 000 15 485 000 15 485 000 15 485 000
Celkem náklady 14 255 000 15 485 000 15 485 000 15 485 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 689 920 8 633 000 × ×
Odpisy 454 148 461 988 × ×
frame-scrollup