Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813474)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 9 882 142 10 196 770 10 454 600 10 175 600
- z toho transfery 1 126 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000
Náklady - hlavní činnost 9 882 142 10 196 770 10 454 600 10 175 600
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 70 083 70 882 71 000 71 500
Náklady - doplňková činnost 29 963 30 016 30 500 31 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 40 120 40 866 40 500 40 500
Celkem výnosy 9 952 225 10 267 652 10 525 600 10 247 100
Celkem náklady 9 912 105 10 226 786 10 485 100 10 206 600
Výsledek hospodaření celkem 40 120 40 866 40 500 40 500
Náklady na platy 6 301 712 6 535 000 × ×
Odpisy 153 372 153 372 × ×
frame-scrollup