Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813474)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 11 395 473 12 185 000 12 129 726 12 727 500
- z toho transfery 1 156 000 1 171 000 1 171 000 1 171 000
Náklady - hlavní činnost 11 395 473 12 185 000 12 129 726 12 727 500
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 72 700 78 000 79 000 80 000
Náklady - doplňková činnost 29 700 30 000 31 000 32 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 43 000 48 000 48 000 48 000
Celkem výnosy 11 468 173 12 263 000 12 208 726 12 807 500
Celkem náklady 11 425 173 12 215 000 12 160 726 12 759 500
Výsledek hospodaření celkem 43 000 48 000 48 000 48 000
Náklady na platy 7 268 453 7 990 000 × ×
Odpisy 153 372 153 372 × ×
frame-scrollup